Ventilatsiooni vajalikkust mõistsid juba iidsed egiptlased kui nad ehitasid oma püramiididesse ventilatsioonikäigud. Millised on erinevad ventilatsiooni võimalused moodsas ehitises? Ventilatsiooniks peetakse õhuvahetust sise ning välisruumide vahel
kasutatakse eesmärgiga, et siseruumis oleks tervislik õhk ehk eesmärgiga säilitada ruumis asetseva õhu saasteained inimesele kahjutul tasemel.

Mis juhtub korraliku ventilatsiooni puudumisel? Korraliku ventilatsioonipuudumine põhjustab väljahingatava süsihappegaasi kogunemise ruumi, mis sissehingates põhjustab omakorda tugevaid terviserikkeid. Hingates tarvitatakse ära õhus olev hapnik ning välja hingatakse süsihappegaas, mis aga üle normi tõusmisel muudab inimese laisaks ning väsinuks.

Nii ka on tarvis ventileerida niiskeid ruume, kuna sealt pärinev üleliigne õhuniiskus vähendab teie maja kasutusigaVentilatsioonisüsteemi abil viiakse välja ebasoovitavad lõhnad ning liigne tolm. Põhilised saasteallikad on tubakasuits, söögilõhnad ja tolmune välisõhk.